(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn bàn

Đèn bàn AI 2005-2-L

Mã sản phẩm
: AI 2005-2-L
Kích thước
: H90 - D46
Số lượng / Loại bóng
: 2X42W E14
Xuất xứ
: Italy - Handmade
Đèn bàn AI 2005-2-L

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

Đèn bàn AI 2005-2-L

example image

Đèn bàn AI 2005-2-L

example image

Đèn bàn AI 2005-2-L

example image

Đèn bàn AI 2005-2-L

example image

Đèn bàn AI 2005-2-L