(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Đồng mạ vàng

Đèn chùm AI 2002-16

Mã sản phẩm
: AI 2002-16
Kích thước
: H85 D88 29kg
Số lượng / Loại bóng
: 16 x 42W E14
Chất liệu
: Đồng thau
Màu sắc
: Real Gold (Gold 24K)
Xuất xứ
: Italy - Handmade
Đèn chùm AI 2002-16

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

Đèn chùm AI 2002-16

example image

Đèn chùm AI 2002-16

example image

Đèn chùm AI 2002-16

example image

Đèn chùm AI 2002-16

example image

Đèn chùm AI 2002-16