(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Pha lê / Pha lê phối đồng

Đèn chùm AI 2024-18+6

Mã sản phẩm
: AI 2024-18+6
Kích thước
: H147 - D145
Số lượng / Loại bóng
: 24X42 E14
Chất liệu
: Đồng phối, pha lê
Xuất xứ
: Italy - Handmade
Đèn chùm AI 2024-18+6

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

Đèn chùm AI 2024-18+6

example image

Đèn chùm AI 2024-18+6

example image

Đèn chùm AI 2024-18+6

example image

Đèn chùm AI 2024-18+6

example image

Đèn chùm AI 2024-18+6

example image

Đèn chùm AI 2024-18+6

example image

Đèn chùm AI 2024-18+6