(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn đứng

Đèn đứng AI 2013-13-T

Mã sản phẩm
: AI 2013-13-T
Kích thước
: H200 - D60
Số lượng / Loại bóng
: 13X42W E14
Xuất xứ
: Italy - Handmade
Đèn đứng AI 2013-13-T

Sản Phẩm Đồng Bộ