(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn Ngoại thất

Đèn ngoại thất AI 710-5

Mã sản phẩm
: AI 710-5
Kích thước
: H120 - D60
Số lượng / Loại bóng
: 15X42W E14
Xuất xứ
: Italy - Handmade
Đèn ngoại thất AI 710-5

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

Đèn ngoại thất AI 710-5

example image

Đèn ngoại thất AI 710-5

example image

Đèn ngoại thất AI 710-5

example image

Đèn ngoại thất AI 710-5

example image

Đèn ngoại thất AI 710-5

example image

Đèn ngoại thất AI 710-5

example image

Đèn ngoại thất AI 710-5

example image

Đèn ngoại thất AI 710-5