(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn trần

FT 3138-PL50 3138-PL35 4210-PL45

Mã sản phẩm
: FT 3138-PL50 3138-PL35 4210-PL45
Kích thước
: H30 x ø 60, H25 x ø 45, H21 x ø 48
Số lượng / Loại bóng
: PL50, PL35, PL45
Chất liệu
: Đồng thau
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3138-PL50 3138-PL35 4210-PL45 FT 3138-PL50 3138-PL35 4210-PL45

Sản Phẩm Đồng Bộ