(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Sứ phối đồng

FT 3166-8+8

Mã sản phẩm
: FT 3166-8+8
Kích thước
: H 100 x ø 90
Số lượng / Loại bóng
: 16/ E14
Chất liệu
: Đồng thau, sứ
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3166-8+8 FT 3166-8+8

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 3166-8+8

example image

FT 3166-8+8

example image

FT 3166-8+8

example image

FT 3166-8+8

example image

FT 3166-8+8

example image

FT 3166-8+8