(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Đồng mạ vàng

FT 3167-6+6 A3167-2 A5011-2

Mã sản phẩm
: FT 3167-6+6 A3167-2 A5011-2
Kích thước
: H100 x ø 100 ,H45 x L40 x Sp30 , H37 x L28 x Sp22
Số lượng / Loại bóng
: 12/E14 , 2/E14 , 2/E14
Chất liệu
: Đồng thau
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3167-6+6 A3167-2 A5011-2 FT 3167-6+6 A3167-2 A5011-2

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 3167-6+6 A3167-2 A5011-2