(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Đồng mạ vàng

FT 3172-8+8 A3172-2

Mã sản phẩm
: FT 3172-8+8 A3172-2
Kích thước
: H115 x ø 110 , H40 x L45 x Sp25
Số lượng / Loại bóng
: 16/ E14 , 2/ E14
Chất liệu
: Đồng thau
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3172-8+8 A3172-2 FT 3172-8+8 A3172-2

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 3172-8+8 A3172-2

example image

FT 3172-8+8 A3172-2

example image

FT 3172-8+8 A3172-2

example image

FT 3172-8+8 A3172-2

example image

FT 3172-8+8 A3172-2

example image

FT 3172-8+8 A3172-2

example image

FT 3172-8+8 A3172-2