(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Sứ phối đồng

FT 3174-6 A3174-2

Mã sản phẩm
: FT 3174-6 A3174-2
Kích thước
: H 80 x ø 70 , H35 x L45 x Sp25
Số lượng / Loại bóng
: 6/ E14 , 2/ E14
Chất liệu
: Đồng thau, sứ
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3174-6 A3174-2 FT 3174-6 A3174-2

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 3174-6 A3174-2

example image

FT 3174-6 A3174-2

example image

FT 3174-6 A3174-2

example image

FT 3174-6 A3174-2

example image

FT 3174-6 A3174-2

example image

FT 3174-6 A3174-2

example image

FT 3174-6 A3174-2