(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn đứng

FT 3175 4017-10

Mã sản phẩm
: FT 3175 4017-10
Kích thước
: H185 x ø 65 , H190 x ø 55
Số lượng / Loại bóng
: 10/ E14
Chất liệu
: Đồng thau
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3175 4017-10 FT 3175 4017-10

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 3175 4017-10

example image

FT 3175 4017-10

example image

FT 3175 4017-10

example image

FT 3175 4017-10

example image

FT 3175 4017-10

example image

FT 3175 4017-10

example image

FT 3175 4017-10