(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Sứ phối đồng

FT 3177-8F 31177-8

Mã sản phẩm
: FT 3177-8F 3177-8
Kích thước
: H 80 x ø 95
Số lượng / Loại bóng
: 8/ E14
Chất liệu
: Đồng thau, sứ
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3177-8F 31177-8 FT 3177-8F 31177-8

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 3177-8F 31177-8

example image

FT 3177-8F 31177-8

example image

FT 3177-8F 31177-8

example image

FT 3177-8F 31177-8

example image

FT 3177-8F 31177-8

example image

FT 3177-8F 31177-8

example image

FT 3177-8F 31177-8