(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Sứ phối đồng

FT 3178-3 3179-3 A3179-2

Mã sản phẩm
: FT 3178-3 3179-3 A3179-2
Kích thước
: H 55 x ø 55
Số lượng / Loại bóng
: 3/ E14
Chất liệu
: Đồng thau, sứ
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3178-3 3179-3 A3179-2 FT 3178-3 3179-3 A3179-2

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 3178-3 3179-3 A3179-2

example image

FT 3178-3 3179-3 A3179-2

example image

FT 3178-3 3179-3 A3179-2

example image

FT 3178-3 3179-3 A3179-2

example image

FT 3178-3 3179-3 A3179-2

example image

FT 3178-3 3179-3 A3179-2

example image

FT 3178-3 3179-3 A3179-2