(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Sứ phối đồng

FT 3183-16+1

Mã sản phẩm
: FT 3183-16+1
Kích thước
: H 95 x ø 110
Số lượng / Loại bóng
: 17/ E14
Chất liệu
: Đồng thau, sứ
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 3183-16+1 FT 3183-16+1

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 3183-16+1

example image

FT 3183-16+1

example image

FT 3183-16+1

example image

FT 3183-16+1

example image

FT 3183-16+1

example image

FT 3183-16+1

example image

FT 3183-16+1

example image

FT 3183-16+1