(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Đồng mạ vàng

FT 4000-10+5

Mã sản phẩm
: FT 4000-10+5
Kích thước
: H85 x ø 100
Số lượng / Loại bóng
: 15/E14
Chất liệu
: Đồng thau
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 4000-10+5 FT 4000-10+5

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 4000-10+5

example image

FT 4000-10+5

example image

FT 4000-10+5

example image

FT 4000-10+5

example image

FT 4000-10+5

example image

FT 4000-10+5

example image

FT 4000-10+5