(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn đứng

FT 4228 4217-B

Mã sản phẩm
: FT 4228 4217-B
Kích thước
: ø 60 x H 200 , H 150 x ø 40
Chất liệu
: Đồng thau, sứ
Màu sắc
: Gold
FT 4228 4217-B FT 4228 4217-B

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 4228 4217-B

example image

FT 4228 4217-B

example image

FT 4228 4217-B

example image

FT 4228 4217-B

example image

FT 4228 4217-B

example image

FT 4228 4217-B