(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Pha lê / Pha lê phối đồng

FT 5021-8+4 A5021-2

Mã sản phẩm
: FT 5021-8+4 A5021-2
Kích thước
: H115 x ø 120, H70 x L55 x Sp30
Số lượng / Loại bóng
: 12/E14 , 2/E14
Chất liệu
: Đồng thau, pha lê,
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 5021-8+4 A5021-2 FT 5021-8+4 A5021-2

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

FT 5021-8+4 A5021-2

example image

FT 5021-8+4 A5021-2

example image

FT 5021-8+4 A5021-2

example image

FT 5021-8+4 A5021-2