(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn tường

FT A3190-2 A1105-2c A3103-3-c A3111-1 Alog

Mã sản phẩm
: FT A3190-2 A1105-2c A3103-3-c A3111-1 Alog
Kích thước
: H35 x L30 x Sp18, H45 x L32 x Sp20, H60 x L20 x Sp23, H37 x L26 x Sp23
Số lượng / Loại bóng
: 2 / E 14, 2c, 3/E14/ C , 1 Alog
Chất liệu
: Đồng thau, sứ
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT A3190-2 A1105-2c A3103-3-c A3111-1 Alog FT A3190-2 A1105-2c A3103-3-c A3111-1 Alog

Sản Phẩm Đồng Bộ