(+84) 86.2813.571

NỘI THẤT PHÒNG TẮM : Thiết kế hiện đại

Treo khăn 7100

Mã sản phẩm
: Sp7100
Kích thước
: 490 mm
Chất liệu
: Đồng thau
Màu sắc
: Chrome
Xuất xứ
: Italy - Handmade
Treo khăn 7100

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

Treo khăn 7100

example image

Treo khăn 7100

example image

Treo khăn 7100

example image

Treo khăn 7100

example image

Treo khăn 7100

example image

Treo khăn 7100

example image

Treo khăn 7100

example image

Treo khăn 7100