(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn lồng

Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M

Mã sản phẩm
: AI 2026-4P 2026-4-M
Kích thước
: H72 - D40
Số lượng / Loại bóng
: 4x42W E14
Xuất xứ
: Italy - Handmade
Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M

example image

Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M

example image

Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M

example image

Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M

example image

Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M

example image

Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M

example image

Đèn lồng AI 2026-4P 2026-4-M