(+84) 86.2813.571

ĐÈN TRANG TRÍ : Đèn trần

Đèn trần AI 2020-2-PL

Mã sản phẩm
: AI 2020-2-PL
Kích thước
: H35 - D33
Số lượng / Loại bóng
: 2X42W E14
Xuất xứ
: Italy - Handmade
Đèn trần AI 2020-2-PL

Sản Phẩm Đồng Bộ

example image

Đèn trần AI 2020-2-PL

example image

Đèn trần AI 2020-2-PL

example image

Đèn trần AI 2020-2-PL

example image

Đèn trần AI 2020-2-PL

example image

Đèn trần AI 2020-2-PL

example image

Đèn trần AI 2020-2-PL

example image

Đèn trần AI 2020-2-PL