(+84) 86.2813.571

đèn chùm : Đồng mạ vàng

FT 2039-5 3049-6+6 2008 3007-8

Mã sản phẩm
: FT 2039-5 3049-6+6 2008 3007-8
Kích thước
: H78 x ø 46, H80 x ø 90, H85 x ø 40, H70 x ø 110
Số lượng / Loại bóng
: 5/E14, 12/E14, 8/E14
Chất liệu
: Đồng thau
Màu sắc
: Gold
Xuất xứ
: Italy
FT 2039-5 3049-6+6 2008 3007-8 FT 2039-5 3049-6+6 2008 3007-8

Sản Phẩm Đồng Bộ